Talep (Claim) ve hasar surveyi

 

 Denizyolu, karayolu veya demiryolu ile taşımada aşağıdaki muhtemel durumlarda hasar oluşabilmektedir;

  • Yükleme, boşaltma veya aktarma esnasında dikkatsiz veya uygun olmayan elleçleme
  • Taşıma esnasında yer değiştirme
  • Harici olaylar
  • Öngörülemeyen kazalar

Hasarlı kargonun surveyi; hasarın muhtemel sebebinin belirlenmesi, onarım/kurtarma olasılıklarının araştırılması ve daha önemlisi son hasar değerlendirmesi için gerekli olmaktadır. Kargo durum surveyi; gönderi öncesinde veya sonrasında herhangi bir aşamada, doğrulama amacıyla veya potansiyel hasrların erkenden tespit edilmesini sağlamak maksadıyla yapılabilmektedir.

VIC özellikle, her türlü kargonun aşağıdaki durumlarda meydana gelebilecek hasarlarını raştırmakta ve belirleyebilmektedir;

  • Yükleme öncesi (preloading);
  • Yükleme (loading);
  • Boşaltma (discharging);
  • İstifleme (stowage);
  • Elden geçirme (re-working).